کانون شیمی ایران و گرگان ، اولین مرکز ارائه دهنده کلاس آنلاین شیمی ؛ آزمون آنلاین و تست احتمالی شیمی در سطح ملی است .