شیمی خیلی زرد 2 بخش دوم نمایش بزرگتر

فقط آنلاین

شیمی خیلی زرد 2 بخش دوم

L2

شیمی خیلی زرد 2 بخش دوم ، شامل تشریح درس و ارائه تکنیک ها و تست های آخر فصل

جزییات بیشتر

1000 قلم

ریال 100.000 بدون مالیات.

پرداخت از سامانه بیت پی
پرداخت از سامانه بیت پی

اطلاعات بیشتر

با مطالعه این کتاب ، می توانید بر تمام مطالب بخش جدول تناوبی مسلط شوید .