شیمی خیلی زرد - الکتروشیمی نمایش بزرگتر

فقط آنلاین

شیمی خیلی زرد - الکتروشیمی

L4

بخش الکتروشیمی ، بخش چهارم از شیمی چهارم

جزییات بیشتر

999 قلم

ریال 200.000 بدون مالیات.

ریال 200.000 به ازای 1

پرداخت از سامانه بیت پی
پرداخت از سامانه بیت پی

اطلاعات بیشتر

این کتاب شامل تشریح درس الکتروشیمی و تست های آن می باشد .