شیمی خیلی زرد3 - ترمودینامیک نمایش بزرگتر

فقط آنلاین

شیمی خیلی زرد3 - ترمودینامیک

L32

ترمودینامیک ، بخش دوم از شیمی سال سوم است .

جزییات بیشتر

1000 قلم

ریال 200.000 بدون مالیات.

ریال 200.000 به ازای 1

پرداخت از سامانه بیت پی
پرداخت از سامانه بیت پی

اطلاعات بیشتر

این کتاب در برگیرنده تشریح مفصل ترمودینامیک و تست های آن می باشد .